BDIH COSMOS Organic

Certifikát Cosmos organic

COSMOS je európskym certifikátom ktorý sa riadi normou vytvorenou podľa stanov piatich členov

Táto norma rozdeľuje zložky použité v kozmetickom produkte do 5 kategórii a špecifikuje požiadavky pre každú kategóriu týchto zložiek. Niektoré z týchto kľúčových požiadaviek sú:

  • fyzicky zber rastlinných zložiek – min. 95% zložiek musí by v bio kvalite a je určený zoznam zložiek, ktoré sa považujú za bio. Povolené sú len jednoduché spôsoby fyzikálneho spracovania zložiek (podobne ako pri jedlách)
  • chemicky spracované rastlinné zložky – vyrobené z poľnohospodársky surových materiálov a čistých výrobných procesov, ktoré sú v súlade s princípmi „Zelenej Chémie“. Existuje zoznam zložiek, ktoré musia byť vyrobené zo surových rastlinných materiálov v bio kvalite.
  • voda – vitálna a základna zložka, jej kvalita je nevyhnutnosťou
  • minerálne zložky – musia byť čisté a spĺňať rôzne environmentálne normy na ich použitie a ďalšie spracovanie
  • ďalšie zložky – táto kategória je veľmi obmedzená. Niektoré zložky sú nevyhnutné pre konzerváciu produktu (musia mať jednoduché zloženie a musia mať minimálny dopad na prostredie) a iba zopár z nich je povolených na dočasné použitie pre dosiahnutie želaného cieľa.

Spoločnosti, ktoré obdržali tento certifikát musia zabezpečiť, že balenie produktov bude minimálne a recyklovateľné. Zároveň musia mať plán enviromentálneho a odpadového manažmentu, ktorý sa dodržuje vo všetkých ich výrobných prevádzkach.

Všetky produkty, ktoré sa vyrobia musia spĺňať tieto podmienky a byť certifikované autorizovaným nezávislým certifikačným orgánom.