Certifikát EcoControl

Certifikát EcoControl

Certifiká EcoControl zaručuje, že produkt, ktorý používate je:

  • vyrábaný zo surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva
  • pri jeho výrobe boli dodržané podmienky ekologickej výroby a sú predmetom prísnej kontroly kvality
  • všetky použité zložky použité k výrobe musia byť vystopovateľné
  • produkt neobsahuje žiadne geneticky modifikované zložky
  • pri výrobe sú zohľadnené všetky enviromentálne dopady na prostredie (nepoužívajú sa látky z ropy, atď)
  • dodávateľia zabezpečujú svojím zamestnancom vhodné pracovné podmienky, nevyužívajú prácu detí a zamestnanci dostávajú spravodlivú mdzu