Certifikát Organic Soil Association

Tam kde to nie je možné, tak minimálne 70% prírodných zložiek musí byť v bio kvalite. Okrem týchto podmienok potvrdzuje certifikát Soil Association Organic, že certifikované produkty:

  • nie sú testováné na zvieratách a neobsahujú živočíšne zložky
  • neobsahujú parabény (Parabény sú skupinou chemických látok široko užívaných ako konzervačné činidlá v kozmetike a farmaceutickom priemysle. Môžu vyvolávať alergiu a štúdie na zieratách preukázali ich estrogenú aktivitu).
  • neobsahujú geneticky modifikované organizmy
  • neobsahujú ani SLS (sulfáty) a SLES (etoxilované sulfáty)
  • neobsahují petrochemikálie