Zálohovanie PET fliaš a plechoviek bolo spustené. Ako to funguje?

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek bolo spustené. Ako to funguje?

Keďže nám záleží na životnom prostredí, čo je koniec koncov zrejmé aj z toho, že ponúkame bio a ekokozemtiku a drogériu, v prevažnej väčšine v recyklovateľných obaloch, v BIOnatural sme s radosťou uvítali nový systém zálohovania sklenených fliaš, PET fliaš a plechoviek od nápojov.

Určite ste o ňom už počuli. Na Slovensku je spustený od 1. januára 2022. Ako zálohovanie prebieha, čo musí zákazník urobiť, aby dostal peniaze za obal späť a aké obaly je vlastne možné vrátiť? Všetko sa dozviete v tomto článku.

Prečo sa obaly od nápojov zálohujú?

Mnohí ľudia si kladú otázku, prečo sa vlastne vraciame k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek, keď je možné ich triediť a vyhadzovať do určených zberných nádob. Prax v takmer polovici európskych krajín, kde už zálohovanie funguje, ukázala, že tento systém prispieva k zvýšeniu množstva recyklovaných odpadov. Jednoducho povedané, recyklujú sa aj obaly, ktoré by možno skončili na skládke. Tento krok teda prispieva k zníženiu množstva odpadu.

Aké obaly/PET fľaše sa zálohujú?

Všetky zálohované obaly budú označené pri čiarovom kóde veľkým písmenom „Z“ a nápisom „zálohované“. Každý obal s takýmto nápisom môžete vrátiť do obchodu. Jedná sa o obaly od nápojov s objemom od 0,1 do 3 litrov.

Patria sem:

 • klasické PET fľaše
 • sklenené fľaše
 • plechovky od nápojov ako sú limonády, sódy
 • obaly od piva.

Zálohovanie sa však netýka alkoholických nápojov s obsahom alkoholu od 15 percent, obalov od mlieka a tiež od nápojov, ktoré mlieko obsahujú (ako napríklad káva s mliekom). Nezálohujú sa ani obaly od oleja, či octu, keďže sa nejedná o nápoje.

Všetky zálohované obaly budú označené pri čiarovom kóde veľkým písmenom „Z“ a nápisom „zálohované“.

Koľko za obal zaplatím?

Ak si kúpite nápoj v zálohovanom obale, k cene nápoja sa pripočíta suma 15 centov za každý obal. Na doklade o zaplatení bude táto suma uvedená samostatne. To znamená, že nie je zahrnutá v cene nápoja. Ak si teda napríklad kúpite 4 nápoje v zálohovaných obaloch, na účtenke budete mať navyše sumu 4 x 15 centov. Ak chcete tieto peniaze späť, obaly musíte vrátiť.

Kde môžem obal vrátiť?

Nemusí to byť nutne v predajni, kde ste nápoj kúpili. Obal môžete vrátiť v podstate kdekoľvek, keďže každá prevádzka nad 300 metrov štvorcových je do systému zálohovania zapojená povinne. Pokiaľ ide o menšie prevádzky, tie sa zapájajú dobrovoľne. Zatiaľ ich je v systéme viac ako tisíc. Spolu s veľkými prevádzkami už viac ako 2000. Obal teda môžete vrátiť v ktorejkoľvek z nich. Prevádzky by mali byť označené nálepkou, prípadne oznamom pri vstupe.

Ako je to so starými obalmi?

Tento systém zálohovania však neznamená, že od 1.1.2022 máte do obchodu vracať všetky obaly, ktoré doma nájdete. Zálohované obaly majú vždy označenie „Z“ a „zálohované“. Staré obaly teda klasicky trieďte vhodením do zbernej nádoby. Aj keď je systém zálohovania už spustený, predajcovia majú čas na dopredanie zásob nápojov v starých obaloch. Tie budete môcť kúpiť až do konca júna 2022 a nezálohujú sa.

Ako prebieha vrátenie obalu?

Záleží od konkrétnej prevádzky. Sú však dve možnosti. Buď cez automat alebo ručne, keď obal prijme zamestnanec prevádzky.

Pozor! Obaly nepoškodzujte a nestláčajte. A to či už ich budete vkladať do automatu alebo vrátite zamestnancovi. Skener v automate totiž kontroluje váhu obalu, tvar obalu, čiarový kód a materiál. Zabráni sa tak prípadným podvodom, ak by sa niekto pokúsil vrátiť nezálohovaný obal. Bežné opotrebenie obalu sa však akceptuje.

Zálohovanie krok za krokom

 1. Kúpite nápoj v obale so symbolom „Z“.
 2. Po skonzumovaní nápoja fľašu zavrite viečkom.
 3. Fľaše prepravujte na zberné miesto tak, aby sa nepoškodili. Dostupné sú aj špeciálne tašky, ktoré niektorí predajcovia ponúkajú ako darček.
 4. Obaly vracajte na označené zberné miesta – prevádzky.
 5. Pri prevádzkach s ručným zberom odovzdajte obaly zamestnancovi.
 6. Pri prevádzke s automatom môže ísť o kombinovaný zber – plech, plast, sklo. Obal vkladajte podľa informácií na automate.
 7. Ak automat neakceptuje obal, aj keď spĺňa podmienky zberu, vloženie zopakujte.
 8. Po vložení všetkých obalov stlačte príslušné tlačidlo na automate a vezmite si potvrdenku, ktorú predložíte pri platení.

V prípade, že je cena nákupu nižšia, ako suma na potvrdenke, väčšie prevádzky vám vrátia peniaze. Menšie vám nemusia peniaze vrátiť, ale môžu poskytnúť zľavu z nákupu.

Ako pri každej novinke, aj tu treba spočiatku rátať s problémami. Môže ísť o zle odhadnuté kapacity automatov, kedy budú automaty v prevádzkach často plné a budú si vyžadovať zásah obsluhy. V každom prípade sa však tento systém bude postupne vylaďovať a zdokonaľovať. V budúcnosti bude dostupná aj mapa odberných miest, kde je možné obaly vrátiť.

Sme si istí, že na tento systém zálohovania si postupne zvykneme a budeme ho považovať za samozrejmosť. A najmä veríme, že aj vďaka tomu sa zníži množstvo odpadu, respektíve obaly budú ďalej využité.  


Gabriela Dzurková Štofová
Gabriela Dzurková Štofová
Fanatička do prírodnej kozmetiky a majiteľka eshopu BIOnatural.