Savonnerie du Midi - francúzske prírodné mydlá

Značka s tradíciou od roku 1894 kedy bola mydláreň Savonnerie du Midi založená bývalým vášnivým bylinkárom. Tradícia pokračuje do dnešných čias pričom sa mydláreň pri výrobe svojho tradičného marseillského mydla spolieha na svoj majstra mydlára. 

Spoločnosť, ktorá vlastní mydláreň, vyrába mydlá pod radou s názvom La Corvette. La Corvette bola plachetnica, ktorá od 18. storočia zásobovala mydlárne zložkami potrebnými  k výrobe tradičného marseillského mydla. 

Cieľom spoločnosti je neustále zlepšovanie životného prostredia svojich spoluobčanov, čo dnes nazývame trvalo udržateľný rozvoj. Spoločnosť vytvorila alebo vyvinula vo Francúzsku a medzinárodne množstvo historických značiek známych širokej verejnosti. Zdôrazňuje svoj vzťah ku kultúrnemu dedičstvu a posilňuje hodnoty, ktoré formovali jej 90-ročnú históriu: inovovať, konať správnym smerom na environmentálnej úrovni a podporovať ľudské know-how.